Bustoer: alle 175 plaatsen bezet

Bustoer: alle 175 plaatsen bezet

Nieuws

Voor de bustoer van De Nathalzen (dinsdag 13 februari) hebben zich inmiddels precies 175 mensen opgegeven. Dat betekent dat in principe alle plaatsen zijn vergeven en er geen mensen meer bij kunnen. Er is echter nog een kleine kans voor de mensen die zich last minute willen aanmelden… Lees hieronder.

De bustoer van De Nathalzen op carnavalsdinsdag is al jaren razend populair. Om onze vele leden voorrang te bieden, hebben we de registratie met ingang van dit seizoen aangepast. De afgelopen drie weken konden leden alvast een plek reserveren (à 5 euro). Inmiddels hebben 175 mensen (inclusief functiebekleders van De Nathalzen en leden van Loos Alarm) dat gedaan.

Komende zaterdag (3 februari), tijdens het Gekostumeerd Bal, dienen de mensen die zich hebben aangemeld het bedrag (5 euro per persoon) te voldoen. Dat kan tussen 20.30 en 21.00 uur (nabij de entree). Na 21.00 uur maken we de balans op. Als er (eventueel) plaatsen vrijkomen, gaan deze omstreeks 21.15 uur in de verkoop (10 euro per persoon voor niet-leden). Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Info voor de mensen die meegaan
Belangrijk is het dat je dinsdag 13 februari op tijd (uiterlijk 10.15 uur) aanwezig bent bij schuttersgebouw Willem Tell (de vertreklocatie). Vanaf 9.45 uur zijn mensen van De Nathalzen aanwezig. Die ochtend worden de laatste voorbereidingen getroffen. Je kunt ervoor kiezen om mee te doen met een gezamenlijke pot. Er wordt dan de hele dag voor een drankje gezorgd.